CÔNG TY TNHH SINH HỌC


CÁC THÍ NGHIỆM - THỰC NGHIỆM


Bên cạnh việc phân tích mẫu sản phẩm và mẫu nguyên liệu để bảo đãm chất lượng thành phẩm,
 
BIOCOM cũng làm các thực nghiệm để kiểm chứng các tính năng thực tế của sản phẩm :
 
Hoạt tính của enzyme trong sản phẩm Cenzyme. 
Các enzyme đã phân huỷ tinh tột thành đường Glucose một cách nhanh chóng trong điều kiện in-vitro. In-vivo hiệu quả còn lớn lao hơn rất nhiều.

 

 

 

 

Hiệu quả của sản phẩm CẮT TẢO. 
 
Sản phẩm CẮT TẢO cũng được thực nghiệm cho thấy sau 15g sử dụng đã làm chết tảo lam. Đây là sản phẩm xử lý tảo bằng biện pháp sinh học, không dùng Benzankonium BZK như các sản phẩm thông thường.
Tuyệt đối an toàn cho cá/ tôm.

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Bên trái, Tảo lam đang dần dần bị diệt bằng sản phẩm CẮT TẢO, một sản phẩm sinh học mạnh mẽ.


Hiệu quả của sản phẩm BEST WAYS


Sản phẩm BEST WAYS, Một sản phẩm hữu cơ, thân thiện môi trường đã chứng minh khả năng xử lý bã hữu cơ đáy ao tôm, cá.
Ngoài tác dụng phân huỷ bã hữu cơ ao tôm/cá, BEST WAY còn cải thiện nguồn phiêu sinh phù du, bổ sung nguồn thức ăn plankton cho cá/tôm.

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

Hiệu quả của CENMOS:
                     Phục hồi phổi bị tổn thương do PRRS trên heo. 


12 heo thịt trọng lượng trung bình 34kg, đã bị nhiễm PRRS (huyết thanh dương tính PRRS), được chia thành 2 lô, cho ăn cùng loại thức ăn.

*** Lô 1 (đối chứng) gồm 6 con. KHÔNG trộn Cenmos trong thức ăn.
*** Lô 2 (kiểm nghiệm) gồm 6 con. CÓ bổ sung CENMOS, liều 2 Kg / tấn thức ăn.

Cả 2 lô được nuôi đến ngày xuất chuồng.
 
   *** Trọng lượng trung bình lô 1 là 73.1kg/con
   *** Trọng lượng trung bình lô 2 là 86.5kg/con
 
Hình ảnh bệnh tích trên phổi của 2 nhóm như sau:

*** 6 con của lô 1 (đối chứng), KHÔNG bổ sung Cenmos cho thấy
Mức độ tổn thương (nhục hoá, gan hoá) và mất chức năng phổi từ 20 – 40%

Và xẹp phổi, mất chức năng hô hấp trầm trọng hơn.Trong khi đó,
*** 6 con ăn thức ăn CÓ bổ sung CENMOS liều 2kg/ tấn đã cho thấy

 
Các vùng phổi tổn thương đã được dọn dẹp.Có lẽ rằng các Angry Macrophage dưới tác động hoạt hoá của Beta 1,3-1,6 D-Glucan, đã làm nhiệm vụ dọn dẹp các ổ viêm
 ….và phục hồi.Kết luận:
Bổ sung CENMOS, liều 2kg/ tấn TAHH đã giúp phục hồi phổi bị tổn thương do nhiễm PRRS trên heo.
Và do đó cải thiện mức tăng trọng và tiêu tốn thức ăn đáng kể.

 

07/09/2018