CÔNG TY TNHH SINH HỌC

* Sản xuất premix từ 1985.

* Tiên phong sản xuất các premix SINH HỌC.

* Tiên phong ứng dụng Probiotic, Prebiotic thay thế kháng sinh trong ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản.

Chúng tôi cung cấp giải pháp chuyên biệt cho khách hàng sản xuất và các nhà chăn nuôi chuyên nghiệp nhằm tạo ra những giá trị cao hơn.

Kính chào quý khách ghé thăm

Sứ mệnh của chúng tôi: CUNG CẤP GIẢI PHÁP THỰC ĐẾN NHÀ SẢN XUẤT CHÂN CHÍNH