CÔNG TY TNHH SINH HỌC

* Sản xuất premix từ 1985.

* Tiên phong sản xuất các premix SINH HỌC.

* Tiên phong ứng dụng Probiotic, Prebiotic thay thế kháng sinh trong ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản.

Chúng tôi mang giải pháp chuyên biệt đến với nhà sản xuất và nhà chăn nuôi chuyên nghiệp nhằm tạo các giá trị cao hơn.

Kính chúc quý khách những ngày may mắn

Sứ mệnh của chúng tôi: CUNG CẤP GIẢI PHÁP THỰC ĐẾN NHÀ SẢN XUẤT CHÂN CHÍNH