CÔNG TY TNHH SINH HỌC

* Sản xuất premix từ 1985.

* Tiên phong sản xuất các premix SINH HỌC.

* Tiên phong ứng dụng Probiotic, Prebiotic thay thế kháng sinh trong ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản.

Chúng tôi mang lại giải pháp chuyên biệt cho các nhà sản xuất và các nhà chăn nuôi chuyên nghiệp nhằm tạo các giá trị cao hơn.

Kính chúc quý khách những ngày tháng tươi đẹp

Sứ mệnh của chúng tôi: CUNG CẤP GIẢI PHÁP THỰC ĐẾN NHÀ SẢN XUẤT CHÂN CHÍNH