CÔNG TY TNHH SINH HỌC


ĐÔNG CON là sự phối hợp hài hòa các vitamin hướng sinh sản và khoáng vi lượng hữu cơ selenium. Selenium tác động trực tiếp trên buồng trứng, gia tăng số trứng chín, rụng và giữ tỷ lệ đậu thai cao.

(read more…)


Công dụng:

Đầu tư thêm 50.000 đồng để có thêm 01 heo con sơ sinh.
Tiết sữa nhiều heo con lớn nhanh.