CÔNG TY TNHH SINH HỌC


Tự sản xuất thức ăn tập ăn cho heo luôn là một mong ước chính đáng của người chăn nuôi vì khi tự sản xuất người nuôi sẽ biết rõ ràng và chính xác mức chất lượng của nguyên liệu mà heo con sẽ ăn.

(read more…)


Công dụng:

  • Heo mau biết ăn.
  • Tăng tính thèm ăn của heo con.